SERWIS

PSF zapewnia serwis urządzeń filtracyjnych, wymianę wkładów oraz ustawienie optymalnych parametrów pracy filtrów.

SERWIS FILTROWENTYLATORÓW, URZĄDZEŃ HVAC I ODPYLACZY

Wymiana filtrów w odpylaczach, uszczelnień, zaworów pneumatycznych lub membran.
Czyszczenie komory filtra, instalacji dolotowej. Pomiary wydajności i sprężu, wibracji wentylatora a w końcu utylizacja zużytych części to etapy przeprowadzenia standardowego serwisu.

SERWIS FILTRÓW CIECZY

Wymiana wkładów filtracyjnych w filtrach cieczy, wkładów świecowych i workowych, montaż jednostek filtracyjnych do zbiorników z olejem, agregatów filtracji bocznikowej, serwis filtrów automatycznych samoczyszczących, wymiana złoża w kolumnach uzdatniania wody oraz optymalizacja pracy urządzeń filtracyjnych.

INSTALACJE FILTRACYJNE

Zespół serwisowy PSF to wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i montażu instalacji filtracyjnych zarówno do odpylania jak i mgły olejowej czy modernizacji oczyszczania cieczy przez filtry automatyczne.